T. 93 589 81 08 / thausc@fundaciocic.org

Educació Primària

Educació Primària

Educació Primària

Educació Primària

Educació Primària

Potenciem les habilitats i capacitats de cada infant i fomentem la reflexió i el pensament crític. Entenem l’autoconeixement com a element clau de l’aprenentatge. Fem servir diferents metodologies que permeten atendre la diversitat. En aquesta etapa s’estableixen les bases d’una bona cohesió de grup i de foment del respecte. Acompanyem els alumnes i les famílies a través de l’acció tutorial.

Educació Primària

Potenciem les habilitats i capacitats de cada infant i fomentem la reflexió i el pensament crític. Entenem l’autoconeixement com a element clau de l’aprenentatge. Fem servir diferents metodologies que permeten atendre la diversitat. En aquesta etapa s’estableixen les bases d’una bona cohesió de grup i de foment del respecte. Acompanyem els alumnes i les famílies a través de l’acció tutorial.

Educació Primària

Potenciem les habilitats i capacitats de cada infant i fomentem la reflexió i el pensament crític. Entenem l’autoconeixement com a element clau de l’aprenentatge. Fem servir diferents metodologies que permeten atendre la diversitat. En aquesta etapa s’estableixen les bases d’una bona cohesió de grup i de foment del respecte. Acompanyem els alumnes i les famílies a través de l’acció tutorial.

Així aprenem

Així aprenem

Projectes

PETITES MANS QUE INVENTEN CONTES

PETITES MANS QUE INVENTEN CONTES

Àrees Llengua catalana, Plàstica, Música i TAC Aquest curs recuperem el projecte “MANS QUE INVENTEN CONTES”, el qual vam dur…
OBRIM LES PORTES AL CONEIXEMENT

OBRIM LES PORTES AL CONEIXEMENT

Àrees Coneixement del medi natural i social Establir relacions entre els aprenentatges apresos a l’escola i les experiències viscudes a…

Projectes