T. 93 589 81 08 / thausc@fundaciocic.org

Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

A patir de 3/4 de 8 del matí. A infantil tenim les aules d’acollida. A primària i a secundària van directament a la classe. Al passadís hi ha un docent per atendre possibles incidències. Les classes comencen a 2/4 de 9 del matí. Aquesta acollida és gratuïta.

Les classes acaben a 2/4 de 5 de la tarda. L’alumnat d’infantil i de 1r i 2n de primària s’esperen en unes aules d’acollida com al matí. Fins a les 5 aquesta guarda és gratuïta. A partir d’aquesta hora els alumnes que queden passen a fer permanències.

Els alumnes treballen quatre llengües: català, castellà, anglès i francès. L’anglès s’inicia a I3. A infantil fan tres sessions setmanals. A primària es va incrementant progressivament el nombre d’hores setmanals: a 1r i 2n són 2,5 hores a la setmana, a 3r i 4t són 3 hores i a 5è i 6è són 4 hores. En totes les etapes es fa alguna sessió en grup reduït. A secundària són 3 hores setmanals i es treballa per nivells. A 3r i 4t d’ESO els alumnes tenen l’oportunitat de preparar-se el First o l’Advanced i d’estudiar alemany de franc. Hi ha un treball de seguiment i de col·laboració contínua amb CIC Idiomes.

En totes les etapes es fa alguna sessió en grup reduït en què participen auxiliars natius de parla anglesa que donen suport al projecte lingüístic de l’escola. Fan tasques d’assistència i suport a les activitats d’ensenyança i aprenentatge de l’anglès, i d’aquesta manera s’augmenta el contacte i l’exposició del nostre alumnat amb aquesta
llengua.

. Tenim cuina pròpia i, a més a més, podem atendre diverses intoleràncies alimentàries. També tenim un equip de monitors de migdia gestionat per la mateixa escola. Aquests monitors, que segueixen l’ideari del centre i estan en permanent formació, ens acompanyen a les sortides, colònies, etc.

. En aquests moments tenim dues rutes, i una arriba fins a Rubí. Segons les necessitats, podem adequar-ne el recorregut. En altres municipis propers, com Cerdanyola i Sant Quirze del Vallès, si hi hagués prou demanda, també podríem prestar aquest servei.

No. Quan tinguem aquesta informació us la farem arribar al correu electrònic. El que sí que sabem és que serà d’una manera telemàtica.

No. Els alumnes d’infantil i primària tenen una bata que es posen quan fan alguna activitat que ho requereix. A partir de 5è de primària porten una bata blanca per treballar al laboratori. Per fer educació física, a partir de 1r de primària han de portar el xandall de l’escola.

. Des de primària fins a secundària se socialitzen gairebé tots els llibres gràcies al projecte Sac de Llibres, que impulsa l’AFA de l’escola.

Les activitats extraescolars s’inclouen en el nom d’Aula Oberta. Les podeu consultar al nostre web. Virtèlia, escola de música, organitza els cursos de llenguatge musical i instrument. Algunes d’aquestes sessions s’imparteixen al migdia i d’altres, després d’haver acabat l’horari reglat.

Les noves tecnologies s’introdueixen d’una manera natural dins dels continguts corresponents a cada curs i són un instrument al servei del procés d’ensenyament. Aquestes tecnologies es van incorporant progressivament: els més petits d’infantil utilitzen ocasionalment tauletes digitals, fins als més grans de secundària, que disposen d’un ordinador personal de treball. En tot aquest recorregut treballen amb diferents tipus de maquinari i de programes.

La finalitat és que el nostre alumnat sigui competent digitalment utilitzant les noves tecnologies amb criteri com a eina d’aprenentatge i comunicació. Cal observar també que aquestes són un recurs més dels que utilitza el nostre alumnat.

Preguntes freqüents

A patir de 3/4 de 8 del matí. A infantil tenim les aules d’acollida. A primària i a secundària van directament a la classe. Al passadís hi ha un docent per atendre possibles incidències. Les classes comencen a 2/4 de 9 del matí.
Aquesta acollida és gratuïta.

Les classes acaben a 2/4 de 5 de la tarda. L’alumnat d’infantil i de 1r i 2n de primària s’esperen en unes aules d’acollida com al matí. Fins a les 5 aquesta guarda és gratuïta. A partir d’aquesta hora els alumnes que queden passen a fer permanències.

Els alumnes treballen quatre llengües: català, castellà, anglès i francès. L’anglès s’inicia a I3. A infantil fan tres sessions setmanals. A primària es va incrementant progressivament el nombre d’hores setmanals: a 1r i 2n són 2,5 hores a la setmana, a 3r i 4t són 3 hores i a 5è i 6è són 4 hores. En totes les etapes es fa alguna sessió en grup reduït. A secundària són 3 hores setmanals i es treballa per nivells. A 3r i 4t d’ESO els alumnes tenen l’oportunitat de preparar-se el First o l’Advanced i d’estudiar alemany de franc. Hi ha un treball de seguiment i de colB7laboració contínua amb CIC Idiomes.

En totes les etapes es fa alguna sessió en grup reduït en què participen auxiliars natius de parla anglesa que donen suport al projecte lingüístic de l’escola. Fan tasques d’assistència i suport a les activitats d’ensenyança i aprenentatge de l’anglès, i d’aquesta manera s’augmenta el contacte i l’exposició del nostre alumnat amb aquesta
llengua.

. Tenim cuina pròpia i, a més a més, podem atendre diverses intoleràncies alimentàries. També tenim un equip de monitors de migdia gestionat per la mateixa escola. Aquests monitors, que segueixen l’ideari del centre i estan en permanent formació, ens acompanyen a les sortides, colònies, etc.

. En aquests moments tenim dues rutes, i una arriba fins a Rubí. Segons les necessitats, podem adequar-ne el recorregut. En altres municipis propers, com Cerdanyola i Sant Quirze del Vallès, si hi hagués prou demanda, també podríem prestar aquest servei.

No. Quan tinguem aquesta informació us la farem arribar al correu electrònic. El que sí que sabem és que serà d’una manera telemàtica.

No. Els alumnes d’infantil i primària tenen una bata que es posen quan fan alguna activitat que ho requereix. A partir de 5è de primària porten una bata blanca per treballar al laboratori. Per fer educació física, a partir de 1r de primària han de portar el xandall de l’escola.

. Des de primària fins a secundària se socialitzen gairebé tots els llibres gràcies al projecte Sac de Llibres, que impulsa l’AFA de l’escola.

Les activitats extraescolars s’inclouen en el nom d’Aula Oberta. Les podeu consultar al nostre web. Virtèlia, escola de música, organitza els cursos de llenguatge musical i instrument. Algunes d’aquestes sessions s’imparteixen al migdia i d’altres, després d’haver acabat l’horari reglat.

Les noves tecnologies s’introdueixen d’una manera natural dins dels continguts corresponents a cada curs i són un instrument al servei del procés d’ensenyament. Aquestes tecnologies es van incorporant progressivament: els més petits d’infantil utilitzen ocasionalment tauletes digitals, fins als més grans de secundària, que disposen d’un ordinador personal de treball. En tot aquest recorregut treballen amb diferents tipus de maquinari i de programes.

La finalitat és que el nostre alumnat sigui competent digitalment utilitzant les noves tecnologies amb criteri com a eina d’aprenentatge i comunicació. Cal observar també que aquestes són un recurs més dels que utilitza el nostre alumnat.

Escola