T. 93 589 81 08 / thausc@fundaciocic.org

Equipaments

Equipaments

Equipaments

Equipaments

Equipaments

Començant per l’amfiteatre, tot un eix de la vida a l’escola, la biblioteca, aules especialitzades, laboratori, equips tecnològics i informàtics, fins a les instal·lacions esportives, exteriors i interiors, o espais a l’aire lliure com l’hort, o la mateixa arquitectura de l’escola. A Thau les instal·lacions i equipaments són tan importants com la filosofia de treball i el projecte pedagògic. Idees, espais, equips són una sola cosa.

Equipaments

Començant per l’amfiteatre, tot un eix de la vida a l’escola, la biblioteca, aules especialitzades, laboratori, equips tecnològics i informàtics, fins a les instal·lacions esportives, exteriors i interiors, o espais a l’aire lliure com l’hort, o la mateixa arquitectura de l’escola. A Thau les instal·lacions i equipaments són tan importants com la filosofia de treball i el projecte pedagògic. Idees, espais, equips són una sola cosa.

Equipaments

Començant per l’amfiteatre, tot un eix de la vida a l’escola, la biblioteca, aules especialitzades, laboratori, equips tecnològics i informàtics, fins a les instal·lacions esportives, exteriors i interiors, o espais a l’aire lliure com l’hort, o la pròpia arquitectura de l’Escola, en Thau les instal·lacions i equipaments són tan importants com la filosofia de treball i el projecte pedagògic. Idees, espais, equips són una sola cosa.
Disposem de 30.000 metres quadrats. Els edificis ocupen 10.000 metres quadrats i les zones de lleure, camps esportius i zones verdes n’ocupen 20.000.
Disposem de 30.000 metres quadrats. Els edificis ocupen 10.000 metres quadrats i les zones de lleure, camps esportius i zones verdes n’ocupen 20.000.

Altres equipaments de la nostra escola

Equipaments Thau Sant Cugat
Equipaments Thau Sant Cugat
Equipaments Thau Sant Cugat
Equipaments Thau Sant Cugat
Equipaments Thau Sant Cugat
Equipaments Thau Sant Cugat
 • Menjador
 • Infermeria
 • Biblioteca
 • Cuina pròpia
 • Aules d’expressió
 • Aules d’idiomes
 • Poliesportiu cobert
 • Pistes poliesportives
 • Camp de futbol de gespa artificial
 • Hort
 • Espais diferenciats d’esbarjo
 • Aparcament amb gran capacitat
 • Porxo
 • Amfiteatre
 • Aules de música
 • Aules de plàstica
 • Laboratori
 • Aules d’informàtica
 • Aula de psicomotricitat
 • Aules de tecnologia

Altres equipaments de la nostra escola

 • Menjador
 • Infermeria
 • Biblioteca
 • Cuina pròpia
 • Aules d’expressió
 • Aules d’idiomes
 • Poliesportiu cobert
 • Pistes poliesportives
 • Camp de futbol de gespa artificial
 • Hort
 • Espais diferenciats d’esbarjo
 • Aparcament de vehicles privats
 • Aparcament de bicicletes
 • Amfiteatre
 • Aules de música
 • Aules de plàstica
 • Laboratori
 • Aules d’informàtica
 • Aula de psicomotricitat
 • Aules de tecnología