T. 93 589 81 08 / thausc@fundaciocic.org

AFA

AFA

AFA

AFA

AFA

L’Associació de Mares i Pares (AFA) és l’entitat que té com a objectiu fonamental la representació dels interessos de les mares, pares i tutors legals de l’escola. Forma part del nostre projecte educatiu.
Està integrada per tots els pares i mares que tenen fills matriculats a l’escola i que, amb la seva assistència, constitueixen l’Assemblea General. L’AFA està dirigida i gestionada per la Junta Directiva, que actualment es compon dels càrrecs següents:

  • Presidència
  • Vicepresidència
  • Secretaria
  • Tresorer/a
  • Vocals

AFA

L’Associació de Mares i Pares (AFA) és l’entitat que té com a objectiu fonamental la representació dels interessos de les mares, pares i tutors legals de l’escola. Forma part del nostre projecte educatiu.
Està integrada per tots els pares i mares que tenen fills matriculats a l’escola i que, amb la seva assistència, constitueixen l’Assemblea General. L’AFA està dirigida i gestionada per la Junta Directiva, que actualment es compon dels càrrecs següents:

  • Presidència
  • Vicepresidència
  • Secretaria
  • Tresorer/a
  • Vocals